UFABET

เหตุใดเมืองต่างๆ จึงควรหยุดการจับกุมผู้แตกต่าง และช่วยเหลือพวกเขาแทน

เหตุใดเมืองต่างๆ จึงควรหยุดการจับกุมผู้แตกต่าง และช่วยเหลือพวกเขาแทน

ในบราซิล โครงการยาเสพติดในรัฐเปร์นัมบูโกทางตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดหาที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ การสนับสนุนด้านจิตใจ และการฝึกงานให้กับผู้ใช้ที่ขาดแคลนโคเคนชายขอบ 7,000 คน ซึ่งมักจะเป็นผู้ใช้โคเคนไร้บ้านตั้งแต่ปี 2554 โดยที่พวกเขาไม่ต้องหยุดเสพยา ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2016 โดยใช้ทั้งวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ...

Continue reading...